Category Archives: Blog

Blog

Cao độ trong xây dựng và khảo sát

1. Cao độ là gì? 1.1 Cao độ trong xây dựng Cao độ trong xây

1 Comment

Máy GPS GNSS 2 Tần Số RTK Trimble R10

Máy GNSS RTK Trimble R10 có khả năng mang lại độ chính xác cấp độ

Bộ thu GNSS Geomate SG5

Bộ thu GNSS Geomate SG5 là máy thu trắc địa GNSS cao cấp mới nhất

Bộ thu GNSS RTK Geomate SG7

Bộ thu Geomate GNSS RTK SG7 là bộ thu GNSS cao cấp mới nhất có

Bộ thu GNSS RTK Geomate SG9

Máy GPS 2 tần số Geomate SG9 là máy trắc địa GNSS cao cấp mới

Máy GPS 2 tần Esurvey E100

Máy định vị vệ tinh GPS 2 tần số RTK Esurvey E100 có khả năng

Máy RTK Kolida K30

Máy RTK Kolida K30 có kết nối nhiều các chòm sao vệ tinh. Với số

Máy GPS 2 tần số T5PRO

Máy GNSS RTK T5 Pro là bộ thu tương thích với tín hiệu 5 sao

Giới thiệu bộ thu GNSS Stonex S900A – SE

Bộ thu  Gnss S900A Stonex SE với cấu trúc nhỏ gọn, mô-đun Bluetooth và Wi-Fi

Bộ Thu GNSS Stonex S700A

Stonex là một bộ phận của Công ty TNHH Khoa học & Công nghệ UniStrong