Category Archives: Phần Mềm Trắc Địa

Phần Mềm Sử Dụng Trong Ngành Trắc Địa

Nếu bạn đang tìm kiếm phần mềm trắc địa, bạn đã tìm đúng kho lưu trữ. Nếu có bất kỳ vấn đề xảy ra trong quá trình download, cài đặt, hãy liên lạc với kỹ sư LÊ ĐÌNH QUÂN số điện thoại: 0828.965.888 để được hỗ trợ!

Phần mềm biên tập bản đồ địa chính Viet Map XM

Giới thiệu về phần mềm Phần mềm Viet Map XM là một phần mềm thành

Phần mềm trút số liệu Leica Sprinter

“DataLoader Leica Sprinter” có thể là một phần mềm trút số liệu đến máy đo

Download phần mềm Global Mapper

Giới thiệu phần mềm Global Mapper Global Mapper là một phần mềm GIS (Hệ thống

Phần mềm ADS Civil

Giới thiệu Phần mềm Ads Civil Phần mềm ADS Civil là một phần mềm được

Download và Hướng dẫn sử dụng phần mềm TopconLink

Phần mềm TopconLink dùng để trút dữ liệu đo được từ các máy hãng Topcon

Phần mềm biên tập bản đồ địa chính Gcadas

Giới thiệu cơ bản về phần mềm Gcadas Gcadas là phần mềm địa chính trên

Phần mềm bình sai Trimble Business Center

Mô tả phần mềm. Phần mềm bình sai Trimble Business Center (TBC) là một phần

Phần mềm xử lý ảnh bay chụp Agisoft Metashape

Agisoft Metashape là phần mềm được sử dụng rất phổ biến trong công tác trắc

Phần mềm ứng dụng khảo sát Hhmaps

Phần mềm hhmaps là phần mềm trắc địa có rất nhiều tính năng rất hữu

Phần mềm cho máy đo sâu HydroPro

Giới thiệu về phần mềm HYDROpro™ là phần mềm trắc địa phục vụ công tác