Showing 1–12 of 137 results

Đã Qua Sử Dụng
172.000.000 
165.000.000 
158.000.000 
142.000.000 
135.000.000 
Đã Qua Sử Dụng
128.000.000 

Máy GPS 2 Tần Số RTK

Máy GPS 2 Tần Số RTK CHCNAV i90

119.000.000 

Máy Bay Khảo Sát UAV RTK

Máy Bay Khảo Sát UAV Phantom 4 RTK

115.000.000 
109.000.000 

Máy GPS 2 Tần Số RTK

Máy GPS 2 Tần Số RTK Foif A80

103.500.000 
98.500.000 
98.000.000