[Hướng dẫn sử dụng] Máy toàn đạc điện tử Leica TS-02 và TS-06

Máy toàn đạc điện tử Leica TS-02 và TS-06 là 2 dòng máy phổ biến, ứng dụng nhiều trong lĩnh vực đo đạc, khảo sát. Bài viết dưới đây, Geotech Global hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica TS-02 và TS-06.

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica TS-02 và TS-06 bao gồm các phần sau.

Phần 1: Giới thiệu các phím, biểu tượng của máy toàn đạc TS02, TS06

1. Giao diện bàn phím chuẩn

Giao diện máy ts02, 06
Giao diện bàn phím máy toàn đạc ts02,ts06

 

Giao diện bàn phím máy TS02, TS06
Giao diện bàn phím máy TS02, TS06

2. Giao diện phím mềm

giao diện phím mềm máy toàn đạc leic ts02, ts06

Các phím F1, F2F3F4 là các phím mềm thực hiện các chức năng hiển thị trên dòng thông điệp dưới đáy màn hình, ví dụ trong chương trình Quick-Survey thì các phím mềm thực hiện các lệnh MeasDistStore,  …Tương ứng với vị trí các phím mềm F1F2F3F4.

Ý nghĩa các phím mềm (hiển thị trên dòng thông điệp ở đáy màn hình)

[ALL]: Đo và lưu kết quả vào bộ nhớ máy.

[DIST]: Đo và hiển thị trên màn hình, không lưu kết quả vào trong máy.

[REC]: Lư u kết quả đang hiển thị trên màn hình vào trong máy.

[ENH]: Nhập tọa độ.

[LIST]: Hiển thị những điểm có sẵn.

[FIND]: Tìm kiếm điểm.

[EDM]: Cài đặt các tham số liên quan đến chế độ đo dài.

[STATION]: Cài đặt trạm máy

[SetHz]: Cài đặt góc bằng

[VIEW]: Xem chi tiết dữ liệu (tên job, tên điểm, tọa độ…)

[SecBeep]: Cài đặt tiếng kêu bip khi góc bằng đi qua vị trí 0o, 90o, 180o, 270o

: Chuyển đổi chức năng của phím mềm.

[OK]: Xác nhận cài đặt và thoát khỏi giao diện hiện tại.

Các ký hiệu:

các ký hiệu

Các ký hiệu khác sẽ được chỉ ra trong chương trình ứng dụng

3. Các biểu tượng trên màn hình

Các chế độ màn hình

Các chế độ màn hình

Các chế độ màn hình

Các chế độ màn hình

4. Sử dụng màn hình Main

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica TS-02 và TS-06

Q-Survey (Quick- Survey) : Chương trình đo nhanh (Màn hình cơ bản)

Prog (Programs) : Các chương trình đo ứng dụng.

 • Surveying : Đo chi tiết.
 • Stake out: Chuyển điểm thiết kế ra thực địa.
 • Free Station: Giao hội nghịch.
 • Reference Element: Chương trình đo tham chiếu đường thẳng.
 • Tie Dístance: Đo khoảng cách gián tiếp.
 • Area & Volume: Đo và tính diện tích.
 • Remote Height: Đo cao độ không với tới.
 • Construction: Xây dựng.
 • COGO: Tính toán địa hình.
 • Road 2D: Chương trình đo đường 2D.
 • Roadworks 3D: Chương trình đo đường 3D(ứng dụng đặt hàng).
 • TraversePRO: Ứng dụng đo đường chuyền(ứng dụng đặt hàng).
 • Referenca Plane: Tham chiếu theo mặt phẳng.

Manage (File Management): Quản lý dữ liệu trong máy.

 • Job: Tên công việc.- Fixpoints: Các điểm cứng.
 • Meas. Data: Các điểm đo.
 • Codes: Các ký hiệu điểm.
 • Formats: Xóa toàn bộ bộ nhớ.
 • Delete Job Memory: Xóa từng Job, điểm đo,….
 • Memory Statistics: Thông tin bộ nhớ.
 • USB – File Manager: Quản lý file USB

Transfer (Data Transfer): Truyền số liệu.

 • Export data: Truyền dữ liệu ra thiết bị.
 • Import data: Truyền dữ liệu vào máy toàn đạc

Setting (Settings Menu): Cài đặt.

 • General: Cài đặt tổng thể.
 • EDM: Cài đặt các tham số liên quan đến chế độ đo dài.
 • Comm: Thông số truyền dữ liệu.

Tools (Tools Menu): Các công cụ.

 • Adjust: Hiệu chỉnh.
 • Sart Up: Thiết lập trạng thái khởi động ban đầu.
 • Sys Info: Thông tin về kiểu máy, số máy, phần mềm,….
 • Lic. Key: Nhập mã cho các ứng dụng.
 • PIN: Cài đặt mật khẩu.
 • Load FW: Cài phần mềm hệ thống, EDM, Logo, ngôn ngữ.

Phần 2: Hướng dẫn cài đặt cho máy

Phần 3: Hướng dẫn cách đo chương trình ứng dụng

3.1 Khảo sát, đo địa hình

3.2 Chuyển điểm thiết kế ra thực địa

3.3 Đo tham chiếu đường

3.4 Đo khoảng cách gián tiếp

3.5 Tính diện tích và khối lượng

3.6 Đo cao từ xa

3.7 Cách xóa Job

3.8 Nhập tọa độ lưu vào máy

 • Trút dữ liệu máy toàn đạc leica sang máy tính qua bluetoooh
 • Truyền dữ liệu từ máy tính sang máy toàn đạc leica

DOWNLOAD HDSD CHI TIẾT TẠI ĐÂY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC LEICA TS-02 VÀ TS-06

Bài viết trên đây Geotech Global đã hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica TS-02 và TS-06 một cách chi tiết nhất. Nếu có gì thắc thắc quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline: 0828.965.888 để được hỗ trợ tốt nhất.

 

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *