Máy quét SLAM cầm tay Cygnus

  • MainFrame
Cygnus
  • Bộ nhớ dữ liệu
Hỗ trợ 2 pin và hotswap
  • Hộp lưu trữ thẻ nhớ
8 x Thẻ SD  và thẻ 16TF
  • Ổ đĩa USB
64Gb
Nhận Báo Giá & Tư Vấn